Saturday, 3 December 2011

KUNCI-KUNCI MERAIH KEJAYAAN

~ Kunci kemuliaan adalah taat kepada Allah SWT dan RasulNya
~ Kunci rezeki adalah berusaha disertai dengan istighfar dan
ketakwaan

~ Kunci syurga adalah mengEsakan Allah SWT (Tauhid)
~ Kunci iman adalah merenungkan ayat-ayat Allah SWT dan tanda-tanda kebesaran yang ada pada makhluk-makhlukNya

~ Kunci kebaikan adalah kejujuran
~ Kunci kehidupan hati adalah merenungkan Al-Quran, berdoa dimalam hari dan meninggalkan perbuatan dosa

~ Kunci ilmu pengetahuan adalah tidak malu untuk bertanya dan mendengar dengan baik
~ Kunci kemenangan dan kejayaan adalah sabar

~ Kunci kebahagiaan adalah takwa
~ Kunci bertambahnya nikmat adalah bersyukur

~ Kunci mencintai akhirat adalah zuhud terhadap duniawi
~ Kunci agar permintaan dikabulkan oleh Allah adalah berdoa

No comments:

Post a Comment