Friday, 9 December 2011

Orang yang bahagia itu akan selalu menyediakan waktu:
1. untuk membaca kerana membaca itu sumber hikmah.
2. untuk tertawa kerana tertawa itu muziknya jiwa.
3. untuk berfikir kerana berfikir itu pokok kemajuan.
4. untuk beramal kerana beramal itu pangkal kejayaan.
5. untuk bersenda kerana bersenda itu akan membuat muda selalu; dan
6. untuk beribadat kerana beribadat itu adalah ibu dari segala ketenangan jiwa.

No comments:

Post a Comment