Thursday, 29 September 2011

♥ ERATKAN PERSATUAN ELAKKAN PERPECAHAN JAUHI PERKAUMAN ♥

Saudara saudariku seaqidah yang dikasihi Allah.
Mari kita semua eratkan perpaduan (PERSATUAN) dan jauhkan diri dari perpecahan akibat perkauman, Politik dan kefahaman sepatutnya kita bersatu demi Allah dan RasulNya sebab itulah kewajiban bagi umat Islam,yakni bersaudara dalam Islam,Jangan bersatu demi bangsa dan golongan atau politik haram untuk kita umat islam saling membelakangi saling membenci dengan tujuan tertentu.

Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala :
Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu (yang bertelingkah) itu; dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. (Al-Hujuraat 49:10)

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda:
“Perumpamaan persaudaraan kaum muslimin dalam cinta dan kasih sayang di antara mereka adalah seumpama satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh sakit maka mengakibatkan seluruh tubuh menjadi demam dan tidak dapat tidur.” (Hadis riwayat Muslim) Dari Nu’man bin Basyir r.a.

Sahabatku yang kukasihi tiada lain karenaNya
Persaudaraan dan saling mencintai kerana Allah adalah salah satu bentuk ibadah yang paling utama dalam agama kita. Siapapun yang berupaya mewujudkannya, tiada perkara lain baginya kecuali sorga yang maha indah,maha luas yang di penuhi dengan segala kenikmatan,yang tidak pernah dinikmati didunia ini.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda:
” Tidak ada seorang pun di antara kalian dipandang beriman sebelum ia menyayangi saudaranya sesama Muslim seperti halnya ia menyayangi dirinya sendiri.” (Al-Bukhari) Diriwayatkan daripada Anas r.a:

Dari Uqbah bin Amir r.a. Memberitakan bahwa
Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam Bersabda. "Wahai Uqbah kuberitahukan kepadamu tentang akhlak penghuni dunia dan akhirat yang paling utama. Yaitu hendaklah engkau menyambung hubungan persaudaraan dengan orang yang memutuskan hubungan denganmu; memberi orang yang tidak mau memberimu; dan Maafkanlah orang yang telah Mendzalimi mu."(Hr. Ahmad, Hakim, dan Baqowi).

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda:
"Orang Islam adalah saudara bagi orang Islam yang lain, janganlah menzaliminya dan jangan pula membiarkan dia dizalimi.Barangsiapa menunaikan hajat seorang saudara Islam yang lain maka Allah akan menunaikan hajatnya.
Barangsiapa melepaskan kesusahan saudaranya, Allah akan melepaskannya dari kesempitan-kesempitan pada hari kiamat kelak. Barangsiapa yang menutupi keburukan saudaranya, maka Allah akan menutupi keburukannya di hari Akhirat".

Dari Abu Musa r.a,ia berkata, Rasulullah bersabda
"seorang mukmin terhadap mukmin yg lain adalah seperti satu bangunan yg satu sama lain saling kuat menguatkan dan kalian sambil menganyamkan antara jari-jarinya" (HR Bukhari dan Muslim)

Saudara dan saudariku yang kukasihi karenaNya
Subhanallah begitulah hebatnya persaudaraan dalam islam dapat mengatasi segalanya sebab Sesungguhnya persaudaraan Islam terbit dari ketinggian akhlaq, sementara tafarruq (perselisihan) merupakan akibat dari rendahnya akhlaq.dan timbul perpecahan padahal tujuan kita semua hanya satu. berkiblat yang sama.

Abu Hurairah ra,bahwa Rasulullah bersabda maksudnya :
Hari kiamat tidak akan terjadi kecuali setelah dua golongan besar saling berperang sehingga pecahlah peperangan hebat antara keduanya padahal dakwah mereka adalah satu. (Shahih Muslim No.5142)

BAHAYANYA SALING MENDENGKI DAN MEMBENCI

Sahabatku Akhlaq yang baik membuahkan rasa saling cinta, saling sayang, dan saling memberikan manfaat. Kerana itu,cinta melahirkan ukhuwah,sementara perpecahan membuahkan kebencian, saling dengki mendengki saling memutuskan hubungan dan saling menghasut satu sama lainnya antara saudara kita sesama muslim ini yang teramat berbahaya akibatnya dalam beragama.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda:
Janganlah kamu putus memutus hubungan,belakang membelakangi,benci membenci dan hasut menghasut.Hendaklah kamu menjadi hamba Allah yang bersaudara satu sama lain (yang muslim ) dan tidaklah halal bagi setiap muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari .(HR Bukhari dan Muslim )

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda:
Jangan menghina sesama muslim walaupun ia telah berbuat salah.Dengan menghinanya berarti kita telah membantu syetan. Seharusnya jika mengetahui seseorang mu`min berbuat salah kita memohonkan ampun dan rahmat untuknya.(Bukhari, Baihaqi)

JANGAN BERPECAH AKIBAT KESUKUAN ( PUAK )

Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala bermaksud :
Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih taqwanya di antara kamu, (Al-Hujuraat 49:13).

Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala bermaksud :
Dan jika dua puak dari orang-orang yang beriman berperang, maka damaikanlah di antara keduanya; jika salah satunya berlaku zalim terhadap yang lain, maka lawanlah puak yang zalim itu sehingga ia kembali mematuhi perintah Allah; jika ia kembali patuh maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil (menurut hukum Allah), serta berlaku adillah kamu (dalam segala perkara); sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. (Al-Hujuraat 49:9)

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda
Sesungguhnya yang tercinta diantara kamu disisi Allah Adalah org-org yang dapat menyesuaikan diri dan dapat ikut penyesuaian dirinya,dan yang paling di benci diantara kamu disisi Allah ialah org-org yang mengadu domba dan suka memecah belahkan antara sesama saudaranya (HR.Thabaarani)

Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala bermaksud :
Berpegang teguhlah kamu sekalian dengan Tali agama Allah (ISLAM)
dan janganlah kamu berpecah belah ( bercerai berai )

Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala bermaksud :
Tolong menolonglah kamu sekalian di jalan Allah (TAQWA)
dan janganlah kamu tolong menolong dalam hal dosa dan permusahan

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda maksudnya :
"bukan dari golongan kami(islam) orang menyeruh kepada assabiyyah,
berperang karena assabiyyah"(HR Abu Dawud)

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda maksudnya :
"Siapa saja yg berperang di bawah panji kejahilan,dia mara karna assabiyyah,atau menyeruh kepada assabiyyah,atau ikut menolong dalam rangka assabiyyah lalu ia mati maka matinya adalah mati jahiliah."(HR Muslim)

ASSABIYYAH=Nasionalisme,Bangsa,Puak,Suku kaum dan politik memecah belah

Hadis riwayat Abu Bakrah ra., ia berkata:
Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: Apabila dua orang muslim saling bertarung dengan menghunus pedang mereka, maka pembunuh dan yang terbunuh, keduanya akan masuk neraka. Aku (Abu Bakrah) bertanya : Wahai Rasulullah, kalau yang membunuh itu sudah jelas berdosa, tetapi bagaimana dengan yang terbunuh? Beliau menjawab: Karena sesungguhnya ia juga ingin membunuh saudaranya. (Shahih Muslim No.5139)

MARI SALING MAAF MEMAAFKAN

Saudara dan saudariku yang berbahagia.
Saudaraku perlu ingat bahwa memaafkan merupakan akhlak penghuni syurga. Tidakkah kita menginginkan menjadi calon penghuni syurga yang dijanjikan Allah.

Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bermaksud ;
Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahawa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (An Nuur:22)

Dari Abu Hurairah dari beliau berkata,
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda :
"Allah tidak akan menambah kepada orang yang pemaaf kecuali kemuliaan. Tidaklah orang yang merendahkan diri kepada Allah melainkan Allah akan meninggikan derajatnya". (HR. Muslim)

Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam, bersabda,
"Memaafkan tidaklah menambah sesuatu kepada hamba,kecuali kemuliaan oleh karena itu perbanyaklah kalian memaafkan, Niscaya Allah akan memuliakan kalian." (Hr. Ibnu Abidunnya).

♥ ♥ SELAMAT BERAMAL DAN MARI BERSATU DAN ELAKKAN PERPECAHAN ♥ ♥
------------------♥ JADILAH HAMBA ALLAH YANG BERSAUDARA ♥ --------------

No comments:

Post a Comment